GENEL KÜLTÜR

Meteoroloji,Atmosfer olaylarıyla ilgilenen bilim dalına verilen isimdir.

viagra schweiz kamagra schweiz viagra kaufen kamagra jelly cialis schweiz levitra generika cialis generika kamagra gel levitra schweiz cialis bestellen cialis suisse viagra suisse kamagra 100 viagra suisse levitra suisse kamagra gel priligy suisse viagra generique

SANAT & EDEBİYAT

Düşünen Adam heykeli,Rodin'in İtalyan şair Dante'yi tasvir eden ve bir başyapıt kabul edilen ünlü heykeldir.

SPOR

Modern Olimpiyatların Kurucusu Pierre De Couper.

TARİH

Osmanlı Bankası,Osmanlı Devleti'nin son döneminde devlet bankası işlevini üstlenmiş ve 1856 yılında kurulmuştur.

COĞRAFYA

1991 yılında il statüsüne kavuşan Bartın bu tarihten önce Zonguldak iline bağlıydı.

DİN

Teşbih: Allahü teâlâyı, yarattığı bir mahlûka benzetmek demektir. Bu teşbihi yapan fırkaya Müşebbihe veya Mücessime denir. Bu fırka mensupları kâfirdir. Bu fırkayı ilk çıkaran Yahudi İbni Sebe’dir. Allahü teâlâyı bir cisim olarak kabul eden ve Ona insanlardaki gibi uzuvlar isnat eden, Kur’an-ı kerimdeki müteşabih âyetlere yanlış mana verip, Allah’ın el, yüz gibi organlarının olduğunu iddia eden sapık fırkadır. Müşebbihe denilen fırkalar, Allah’ı yürüyen, oturan, madde, cisim gibi görür. Bir âyet-i kerime meali şöyledir: (Onun benzeri hiçbir şey yoktur, O hiçbir şeye benzemez.) [Şura 11]

ENLER VE İLKLER

Dünyanın ilk hukuk devleti Sümerlerdir.

KOMİKLER

Bi bağIantıyı payIaşıp üstüne onu beğenip üstüne bi de “süpermiş yaa” diye yorum yazan insan. Bu kadarı yetmez.sevişmen Iazım o bağIantıyIa :0->